Digitaalne õppevara on valminud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kunstide ja tehnoloogia õpetaja õppekava magistritöö osana. Uurimistöö eesmärk oli käsitleda kunstitunni läbiviimise võimalusi nutiseadmeid kasutades õuesõppe vormis ja selgitada, kas selline õppemeetod on õpilastele huvipakkuv. Tulemustest selgus, et niisugune õppemeetod motiveerib lapsi tegutsema ning avastama. QR-koodidega tähistatud õpperada saab lõimida teiste õppeainetega, aktiveerides laste igapäevast liikumist ning andes võimalusi uurida ja kogeda, samuti on materjal õpetajatele aluseks erinevate ülesannete koostamisel. Diplomitöö autor Anneli Pevgonen soovib meeldivaid elamusi ja rikastavaid teadmisi väikese Viljandi kunstiajaloost.

Võta ühendust!